Márciusban Újra Kezdjük! – Konferencia

A „Márciusban Újra Kezdjük!” az 1956-os forradalom leverését követő hónapok jelszava volt azok közt, akik abban reménykedtek, hogy a forradalom megismételhető.

A jelszó házfalakra mázolva – gyakran MUK rövidítésként –, illetve röpcédulákon bukkant elő, először Budapesten, de az ország más településein és a határokon túl is. A tudományos tanácskozás az 1956-os forradalom és szabadságharc után történt események feldolgozását tűzte ki célul.

A konferencián a téma neves kutatói: Borhi László, Horváth Miklós, M. Kiss Sándor, Markó György, Kahler Frigyes, Schmidt Mária és a Terror Háza Múzeum fiatal történészei: Halmy Kund, Kassa Melinda értékelték a forradalom utáni korszakot.

Vissza