A modern zsarnokság természete

A XX. Század Intézet egyik fontos feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet a század nagy gondolkodóira.

A Hannah Arendt születésének századik évfordulójára szervezett nemzetközi emlékkonferencián filozófusok, történészek, politológusok méltatták a kor egyik legjelentősebb gondolkodóját.

Az előadók Arendt egyik interjúrészletéből indultak ki, amiben tiltakozott, hogy filozófusnak nevezzék, mint mondta, „foglalkozásom tárgya a politikaelmélet”. A kutatók előadásának középpontjában az emberi állapot filozófiai kérdései, a modernség ismeretelméleti és etikai problémái, a totalitarizmus elemei, a köztársaság eszméje állt.

Előadók: Lánczi András filozófus, Kovács András szociológus, Karol Sauerland filozófus, Romsics Gergely történész és Gabriel Andreescu politológus voltak.

Vissza