Gondolatok a szociáldemokráciáról – Konferencia

A konferencia egy olyan téma feldolgozására vállalkozott, amely politikai szempontból is aktuális, és sok olyan kérdésre mutat rá, amelyeket az utóbbi évtizedekben elhanyagoltunk.

Az előadók legújabb kutatásaik eredményével ismertették meg a hallgatóságot. Schmidt Mária bevezetője után Pölöskei Ferenc a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1903-as programjának történeti megítéléséről beszélt, Gábor Róbert történész az igazi szociáldemokráciára „emlékezett vissza˝, Szerencsés Károly történész 1944 és 1948 között vizsgálta a szociáldemokrácia szerepét a magyar demokrácia kísérletében, Simon István a peyeri szociáldemokrácia üzenetét elemezte, Zichy Mihály levéltáros-történész pedig a politikusasszony Kéthly Anna portréját rajzolta meg.

Vissza