KÖZALAPÍTVÁNY

Bemutakozó

Pályázati kiírások

Pályázati eredmények

Kapcsolatok
Pályázati űrlap

Pályázati Űrlap

1. A pályázó személyi adatai

Név:......................................................................
Születési hely, idő:.....................................................
Adóazonosító szám:...................................................
TAJ szám:..............................................................
Szem. ig. szám:..................................................
Végzettség:..............................................................
Tudományos fokozat:..................................................
Foglalkozás..............................................................
Munkahely:..............................................................
Munkahely címe:.......................................................
Munkahely telefonszáma:.............................................
Értesítési cím:...........................................................
Telefon:..................................................................
Fax:.......................................................................
E-mail:...................................................................

2. A pályázat címe:

......................................................................................................

3. Melyik tudományterületen kíván pályázni?

..............................................................

4. Melyik témakörben kíván pályázni?

..............................................................

5. Az igényelt támogatás összege:

Számmal:...............................................

Betűvel:.................................................

6. A pályázó, illetve a pályázati téma kap-e más forrás(ok)ból támogatást?
/ A kívánt rész aláhúzandó /

nem
igen, a következő forrás(ok)ból:............................................. ...................................................................................
a támogatás összege:..................................... ezer Ft

A pályázónak a pályázati űrlaphoz csatolnia kell a következő mellékleteket:

1. A pályázó részletes szakmai önéletrajza
/ terjedelem: maximum 1 oldal /
2. A kutatásban résztvevők adatai /név, cím, végzettség, tudományos fokozat /
3. A pályázati program tématerve

  • A pályázati téma megnevezése, rövid összefoglalása
  • A pályázat célja
  • A program várható eredményei
  • A munka ütemezése, fő- és részletteljesítések ( azonosítható ) leírása

4. Nyilatkozat / ld.: következő oldal /
5. Tudományos múlttal nem rendelkező pályázó esetében referenciákat kérünk.


XX. Század Intézet

Nyilatkozat

1. Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a pályázatban közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. Vállaljuk a pályázat szabályszerű lebonyolítását.
3. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a kutatási időtartam lejártakor részletes zárójelentést készítünk, amely beszámol az elvégzett kutatási feladatokról, az elért eredményekről, és tartalmazza a pénzügyi elszámolást.
4. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy kutatási eredményeink minden további publikálásánál feltüntetjük, hogy munkánk a XX. Század Intézet támogatásával készült.


_________________________
pályázó


_____________________________ ____________________________________________________________ ______________________________


vissza
f�al

  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

       Impresszum  |  Adatkezelés  
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.svabkitelepites.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/