KÖZALAPÍTVÁNY

Bemutakozó

Pályázati kiírások

Pályázati eredmények

Kapcsolatok
Pályázati kiírások

Jelenleg nincs hatályos pályázati kiírásunk!

***

A XX. Század Intézet pályázatot hirdetett 2002-ben történettudomány körébe tartozó tudományos kutatások támogatására, amelyek hozzájárultak a XX. század eseményeinek, összefüggéseinek folyamatainak feltárásához és megértéséhez. Előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek eddig kevéssé feltárt témákat kívántak tudományos színvonalon kutatni.

Kiemelt témakörök:

  • A XX. század szellemi és politikai áramlatai
  • Társadalmi és politikai folyamatok 1944-1962
  • Diktatúrák a XX. századi Magyarországon

Pályázni más, itt nem említett témában is lehetett.

Ezen kívül pályázni lehetett már elkészült művek kiadásával kapcsolatos támogatásra.

A felhívásra azon egyének vagy csoportok pályázhattak, akik egyetemi diplomával rendelkeznek, és a választott témában bizonyítható, megalapozott szakmai háttérrel rendelkeznek. A pályázatok maximális időtartama 12 hónap volt. Pályázni csak részletesen kidolgozott, áttekinthető kutatási tervvel lehetett. A pályázathoz szükséges űrlap a következő címen kérhető: XX. Század Intézet, 1122 Budapest, Határőr út 35. vagy letölthető az Intézet honlapján: http://www.xxszazadintezet.hu/ címen.

A beérkezett pályázatokat az Intézet munkatársai, illetve hivatalosan felkért opponensek bírálták el.
A bírálat alapvető szempontjai:
a pályázati terv tudományos megalapozottsága, témájának és tudományos módszerének újszerűsége, a kutatási terv és a kért pénzbeli támogatás áttekinthetősége, realitása.
A pályázók adott esetben személyes meghallgatáson vettek részt.

Beérkezési határidő: 2002. október 30. (azaz a postai bélyegzőn ez az időpont vagy ennél korábbi dátum szerepelhet). A hiányosan vagy késve érkezett pályázatokat nem bíráltuk el.
A pályázatok elbírálására 2002. november végéig került sor, az Intézet döntéseiről ezután írásban értesíti a pályázókat. Kedvező döntés esetén az Intézet megküldte a kutatási szerződést is.

pályázati űrlap


vissza
f�al

  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

       Impresszum  |  Adatkezelés  
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.svabkitelepites.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/