KÖZALAPÍTVÁNY

Bemutakozó

Pályázati kiírások

Pályázati eredmények

Kapcsolatok
Bemutatkozó

A Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai, életrajza

KURATÓRIUM

ELNÖK:

BALÁS-PIRI LÁSZLÓ (1935, BUDAPEST)
Középfokú tanulmányait a budapesti piaristáknál, Sárospatakon, majd a budapesti József Attila Gimnáziumban végezte. A Budapesti Orvostudományi Egyetem hallgatója volt, de 1957-es letartóztatása miatt tanulmányai félbeszakadtak. Elsőfokon 3 év 6 hónap, másodfokon 2 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték. Balás-Piri többhónapos pótnyomozás után 1960. április 29-én szabadult. Mint börtönviselt, „politikailag megbízhatatlan” személy segédmunkásként kénytelen dolgozni, volt kocsikísérő, bútorszállító, dukkózó-festő, üdülőgondnok, míg előadóművészi működési engedélyt nem szerzett. 1968-ban megnősült, házasságából egy fia született. 1990 után különböző műfajú írásokkal jelentkezik napilapokban és folyóiratokban, 1993-ban jelent meg „Emberek fehérben – 1956” című dokumentumkötete. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága alelnöke, az 1956 Alapítvány kurátora. 1999 februárjában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnökévé választott. Rendszeresen publikál az Egészségügyi Krónika és a Semmelweis Egyetem című periodikákban.

TAGOK:

SCHMIDT MÁRIA (1953, BUDAPEST)
Történész. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-német szakán szerzett középiskolai tanári diplomát. 1985-ben doktori vizsgát tett, 1999-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, 2000-től egyetemi docens. 2005-ben „habilitált doktor” címet szerzett; 2010-től egyetemi tanár. Posztgraduális ösztöndíjakkal, illetve vendégtanárként megfordult a bécsi és innsbrucki egyetemeken, Oxfordban, Párizsban, Berlinben a Technische Universitäten, Tel-Avivban, továbbá a jeruzsálemi Jad-Vashemben, a New York-i és a bloomingtoni egyetemen, valamint a stanfordi Hoover Intézetben. 1998 és 2002 között a miniszterelnök főtanácsadója. A XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum főigazgatója. 2002-től a 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora. Kutatási területei közé tartozik a magyar zsidóság története 1918-tól, diktatúrák a XX. században, Magyarország története a diktatúrák alatt. Főbb publikációi: Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács (1990), The Hiss Dossier (1993), Diktatúrák ördögszekéren (1998), Az „antiszemitizmus elleni harc” szerepe a rendszerváltozás éveiben (1998), Egyazon mércével - A visszaperelt történelem (2003), A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században (2005), Battle of Wits - Beliefs, Ideologies and Secret Agents int he 20th Century (2007), Politikailag inkorrekt (2010).

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK:
• Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata, 2001
• Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt, 2004 (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)
• A Lengyel Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje, 2004 • Polgári Magyarországért Díj, 2006 (Polgári Magyarországért Alapítvány)
• Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 1956–2006 emlékplakett, 2007 (A Szabadságharcosokért Közalapítvány)
• Ukrajna Érdemrendje, 2008
• Bene Merito kitüntetés – Lengyelország pozícióját a nemzetközi színtéren erősítő tevékenység elismeréséért, 2010

Bővebben...

TÓTH GYÖRGY LÁSZLÓ (1948, BÉKÉSSCSABA)
Politológus, publicista. Tanulmányait 1976 és 1981 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. 1986-től filmszínházvezető. 1990 és 1996 között az Artmozik Országos Szövetségének elnöke. 1991-től a Magyar Mozgókép Alapítvány filmforgalmazói és videó-kiadói szakkuratóriumának elnöke. 1995-ben a Magyar Polgári Demokraták Társasága egyik alapítója és szóvivője. 1998 és 2002 között a Miniszterelnöki Kabinet Kulturális Titkárságának vezetője, a miniszterelnök főtanácsadója. 2001-től 2002-ig a Nemzeti Kulturális Alapprogram mozgókép szakmai kuratóriumának elnöke. 2008 és 2010 között az Echo Televízió programigazgatója, műsorvezetője. Főbb publikációi: Leletek a kommunizmus romjai alól (versek 1968-1974, 1992); A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország (1997); Az előre jelzett földrengés (1998); Janus-arcú rendszerváltozás (társszerk., 1998); Posztkommunista kormánykoalíció Magyarországon (1999), Jobbközéparányok (szerk.,2002), A kettészakadt ország (2002), Törésvonalak (2003).

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ (1951, SZIKSZÓ)
Történész. Miskolcon érettségizett, majd a debreceni (1970-1972) és a budapesti (1972-75) bölcsészettudományi karon szerzett történelem-német szakos tanári oklevelet. 1975 és 1978 között a kispesti Landler Gimnáziumban tanított, 1978-ban került a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjához. 1981-ben a csoport átkerült az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kötelékébe. 1985-től az ELTE Pedagógiai tanszékén neveléstörténetet tanított. 1989 óta az ELTE Művelődéstörténeti tanszékének docense. Kandidátusi értekezését a Bethlen-kormány közoktatás-politikájáról készítette. 1991 óta dolgozik a Hitel szerkesztőjeként, 1994-ben nevezték ki a Valóság főszerkesztőjének, és társadalmi munkában részt vesz a Protestáns Szemle szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja volt, ahol a történelmi egyházakat is képviselte. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke, és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjének választotta. A TIT alelnöke. Évente közel 100 előadást tart itthon és a kisebbségi magyarság körében, tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre. Szerkesztője illetve társszerkesztője, valamint társszerzője az Egyháztörténet című tankönyvnek, amelyet a református középiskolásoknak és tanáraiknak írtak.

KAPRONCZAY KÁROLY (1941, BUDAPEST)
Történész. Érettségi vizsgát 1959-ben tett a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, 1968-ban végzett az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán, 1972-ben avatták doktorrá az ELTE-n A lengyel-magyar kapcsolatok 1919-1929 között c. értekezése alapján. Egyetemi tanulmányai alatt polonisztikai tanulmányokat is végzett, több alkalommal volt lengyel egyetemeken ösztöndíjjal. 1974-ben az ELTE BTK levéltári kiegészítő szakán szerzett oklevelet, biológiai szakon is végzett tanulmányokat. 1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár munkatársa, 1972-től osztályvezető, 1985-től főigazgató-helyettes, 1990-ben mb. főigazgató, majd üv. igazgató, 1999-2000-ben ismét mb. főigazgató, 2000. szeptember 1-től főigazgató, 2008-tól c. főigazgató, c. egyetemi tanár. 1983-1996 között a SOTE Orvostörténeti Intézetében előadó és foglalkozást-vezető tanár. 1991-1994 között a Belügyminisztériumban miniszteri főtanácsadó, a miniszteri kabinetiroda tagja, referenciája a volt nyílt és titkos levéltárak megmaradt anyagainak felméretése, egységes iratgyűjteményekbe való szerveztetése, a szakmai kutatások feltételeinek – elvi és gyakorlati – megszervezése. 1993-1994-ben tagja volt a kormány által életre hívott Tényfeltáró Bizottságnak. A Valóság c. folyóirat szerkesztője, az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztője, több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 1988-tól az MTA Magyar-Lengyel Történészbizottságának tagja és titkára. 1999-től az Orvostörténeti Bizottság tagja- és titkára, 1990-től a Művelődéstörténeti Bizottság tagja. A Magyar Orvostörténelmi Társaság volt alelnöke, jelenleg főtitkára, a Magyar Mickiewicz Társaság elnöke. DÍJAK, KITÜNTETÉSEK: Kortárs Díj • Bugát Pál emlékérem •Lengyel Köztársaság Kulturális érdemkeresztje • Lengyel Érdemrend Lovagkeresztje

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ELNÖK:

DR. LOCSMÁNDI BÉLA (1948, SOPRON)
Jogász, ügyvéd. Középiskolai tanulmányait a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte, ahol 1967-ben érettségizett. A katonai szolgálat után 1970-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte meg jogi diplomáját. 1979-ben ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsgát tett. Az egyetem elvégzése után a XI. kerületi Tanács VB Igazgatási Osztályán, majd a Pest megyei Tanács VB járási Hivatalnál jogügyi főelőadó. 1979-től a Pest megyei tanács mezőgazdasági Osztályán szakjogász. 1981-1988 között a Kiskereskedők Országos Szervezete Jogi és Igazgatási Főosztálya vezetője. 1988-től 1991-ig a Szervezet elnökhelyettese. 1991. június 22-től az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főtitkára. 1993. december 10-től 1994. július 15-ig az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. 1995. május 30-tól 1996. február 15-ig a Képcsarnok Rt. vezérigazgatója. 1996-ban lett a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 2011. február 20-ig ügyvédként dolgozott, jelenleg a Wekerle Sándor Alapkezelő programigazgatója.

TAGOK:

BALOG ZOLTÁN (1958, ÓZD)
Református lelkész, politikus. Lelkészi diplomáját a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte 1983-ban. Két évet töltött posztgraduális egyetemi ösztöndíjjal Tübingenben. Teológiai tanácsadója volt az Európai Egyházak Konferenciájának, 1991 és 1994 között pedig a FIDESZ parlamenti frakciójának. 1993-tól 1996-ig a Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetének tudományos munkatársaként dolgozott. 1996-óta a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkésze, jelenleg szünetelteti lelkészi tevékenységét. 1998-2002 a Magyar Köztársaság miniszterelnökének főtanácsadója, 2002 és 2003 között a Köztársasági Elnök Hivatalában a Társadalompolitikai Főosztály vezetője volt. 2006-tól országgyűlési képviselő, 2007-től a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2006. május 30-tól az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke. 2010 júniusától a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN (1956, SÁRBOGÁRD)
Református lelkész, püspök. 1975-ben érettségizett a debreceni Református Gimnáziumban. 1976-1981 között teológiai tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián végezte, ahol 1981-ben lelkészi oklevelet szerzett. 1981-1982 között Sáregresen segédlelkész. 1982-1983 között ösztöndíjas a chicagói McCormick teológiai szemináriumon, ahol Magisteri (MATS) fokozatot szerzett. 1983-85 között Budapest Józsefvárosban beosztott lelkész, majd 1985-1997 között Budapest Külső-Üllői úti Missziói Egyházközség lelkésze. 1994-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1997-től Budapest Budahegyvidéki Egyházközség lelkésze. 1998-től a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára, 1999-től egyetemi tanár. 2003-től a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.A nemzetközi testület tagjai:
Alvin H. Rosenfeld
Robert Wistrich
Tony R. Judt
Vladimir Bukovsky
Andzrej Paczkowski
Alain Besancon
Michael Wolffsohn
Nathaniel Katzburg

 


vissza
f�al

  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

       Impresszum  |  Adatkezelés  
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.svabkitelepites.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/