IRATTÁR


Levéltár és archívum nyitva tartása: Hétfő 10–17.

Bejelentkezés: leveltar@xxszazadintezet.hu

Koestler

Héderváry hagyaték

Támogatott pályázatok

Magyar hadifoglyok Kazahsztánban

Dr. Puskás Julianna hagyatéka

Mikes György hagyatéka

FELHÍVÁSOK
Koestler

Intézetünk egyik legfontosabb feladatának tartja a XX. század történelmének feltárását elősegítő dokumentumok, a kor kiemelkedő, magyar vagy magyar származású személyiségei hagyatékának  gyűjtését, rendszerezését. Sokat tettünk azért, hogy a század egyik legjelentősebb gondolkodójának, Arthur Koestler életművének dokumentumai is Magyarországra kerüljenek.

A hagyatékot őrző Edinburgh University Library, a kutatás és publikálás kizárólagos engedélyezési jogát fenntartva 2000-ben hozzájárult ahhoz, hogy a Koestler-fondból készült válogatást mikrofilmen a XX. Század Intézet archívumában elhelyezzük. Az iratokat az egyetem könyvtárában kronologikus és alfabetikus sorrendben őrzik, ez a rendszer levéltári jellegű iratanyag esetében nem szolgálja megfelelően a tudományos kutatás igényeit. Archívumunkban az angol – kisebb részben német – nyelvű anyagról papíralapú másolatokat készítünk. Az iratok összefüggéseit feltáró levéltári rendező és forráskritikai elemző munka során lapszintű annotált jegyzék készül. A darabszintű segédletben feltüntetjük családi és szakmai kapcsolataira, műveinek historiográfiájára vonatkozó fontosabb adatokat is.

Az Intézet archívumában helyeztük el a tudományos kutatóink levéltári forrásfeltáró munkája eredményeképp összegyűjtött iratmásolatokat.

Több jelentős hazai és külföldön élő személyiség ajánlotta fel irathagyatékát, levelezését és egyéb kordokumentumait Intézetünknek, valamint a Terror Háza Múzeumnak. Ez utóbbi Adattárában rendszerezzük a kiállítási anyagválogatás során összegyűlt dokumentumokat, amelyekben az archiválási munkálatok eredményeképpen a későbbiekben szintén lehetővé válik a tudományos kutatás.


vissza
f�al

  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

       Impresszum  |  Adatkezelés  
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.svabkitelepites.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/