BEMUTATKOZÓ
XX. Század Intézet

A Terror Háza Múzeum felhívása

Magyarország 1944-es megszállásáról és Budapest 1944–45-ös ostromáról gyűjt adatokat a Terror Háza Múzeum.

1944. március 19-én Magyarországot megszállta a náci Németország, melynek következtében a magyar zsidóság tömeges deportálásáig több ezer ember vesztette életét, vagy vált üldözötté, fogollyá, akiknek neve nem ismert. A Terror Háza Múzeum szeretne hiteles képet nyújtani a tragédiáról, ezért felhívásban kér mindenkit, akik „ hitelt érdemlő adatokkal tudják bizonyítani, hogy hozzátartozójuk, ismerősük a megszállás áldozatává vált, vagy kutatásaik eredményeként az áldozatokra vonatkozó adatok birtokába jutottak”, hogy tudassák a múzeummal.

A felhívás másik része az 1944. december 30. és 1945. február 13. között zajló budapesti ostromra vonatkozik, melyben „ több mint 25 ezer polgári személy vesztette életét”. Az intézmény erről is adatokat vár azoktól, „akiknek a hozzátartozójuk, ismerősük az ostrom alatt Budapesten életét vesztette és nyughelyük ismeretlen”.

A Terror Háza Múzeum mindkét felhívásra e-mailben várja a jelentkezőket. Az intézmény a beérkező adatokat minden esetben tudományos vizsgálat tárgyává teszi.

Bővebben: http://www.xxszazadintezet.hu/1944_marcius_19/

 

***************

 

Első világháborús családi emlékek gyűjtésébe kezd a XX. Század Intézet

Az első világháborúval kapcsolatos fotóanyagok, képeslapok, életutak, személyes történetek, visszaemlékezések, naplók gyűjtésébe kezd a XX. Század Intézet.

 

2014-ben lesz az első világháború kitörésének századik évfordulója, melynek alkalmából a XX. Század Intézet várja azok jelentkezését, akiknek a nagy háborúval kapcsolatosan bármilyen fotóanyag, képeslap, személyes történet, életút, anekdota, visszaemlékezés vagy éppen napló áll rendelkezésére. A képgyűjtemény, valamint a családtörténeti emlékek összegyűjtésének az a célja, hogy bemutassa az első világháborúnak azt az arcát, amely befolyással volt nemcsak a magyar családok mindennapi életére, de az utókorra is.

A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni:
Cím: XX. Század Intézet, 1122 Budapest, Határőr út 35.
Email: felhivas@elsovilaghaboru.com
Bővebb információ: +36 (1) 212 71 40

 

***************

 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Petri György életmű jelentős része a XX. Század intézet gondozásába került.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a XX. század egyik legjelentősebb magyar költőjének hagyatékát intézetünk archiválja és dolgozza fel.
A feldolgozás menetének megfelelően részleteket
a www.xxszazadintézet honlapon közlünk.
Közalapítványunk fontos feladatának tartja, hogy gyűjtse, rendszerezze és feldolgozza a múlt század kiemelkedő személyiségeinek hagyatékát.
Az archívumunkban őrizzük többek között Arthur Koestler,
Mikes György, Héderváry Klára és Puskás Julianna hagyatékát. 

 

A XX. század végén, a szovjet birodalom és a bipoláris világ megszűnésével végérvényesen befejeződött az a korszak, amely az emberiség történetének egyik legsötétebb és egyben legmozgalmasabb időszakát jelentette. Mindezzel együtt, lehetőség nyílt arra, hogy az immár lezárult korszakot a maga teljességében vizsgálja a történelemtudomány. A történetírás új feladattal gazdagodott; új szempontok, új nézőpontok alapján kell átgondolnia mindazokat az eseményeket és összefüggéseket, amelyek az elmúlt évszázadot meghatározták. Szükség volt tehát egy olyan új tudományos intézet megalakítására, amely fiatal kutatók bevonásával tesz kísérletet arra, hogy újragondolja a XX. század történelmét.

A XX. Század Intézet 1999 májusában kezdte meg működését.
A tudományos műhely főigazgatója: Schmidt Mária (habil).

Az Intézet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Köz-alapítvány munkaszervezeteként működik; fő célja a XX. század történelmének tudományos vizsgálata. Elsődleges feladata a magyar és a közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek, összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és bemutatása.
Az Intézet ösztönözni kívánja a rendszerváltással kapcsolatos kutatómunkát, elősegíteni a korszak politikai pereinek levéltári kutatását, bemutatását, a diktatúrák mélyreható elemzését, összehasonlítását. Ideológiákat ütköztetve és ötvözve kívánjuk megvalósítani kutatási programunkat.  A korszak történelmének feltárását célzó rendezvényeket: konferenciákat, tudományos ülésszakokat, szimpóziumokat szervezünk és támogatunk.
Intézetünk fontos feladata a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe. Egyetemistákból és pályakezdő történészekből álló kutatócsoportjaink tagjai kéthetente ismertetik kutatási eredményeiket.
A XX. Század Intézet számos tudományos igényű társadalomtudományi és történeti kiadványt adott közre.

A XX. Század Intézet székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.
Telefonszámunk: (06-1) 212-7140
E-mail címünk: xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu
Internetes elérhetőség: www.xxszazadintezet.hu

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Kuratóriuma:
Balás-Piri László elnök
Kapronczay Károly történész
Tőkéczki László történész, egyetemi tanár
Schmidt Mária történész, egyetemi tanár
Granasztói György történész

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága:
Dr. Locsmándy Béla ügyvéd, elnök
Bogárdi Szabó István református püspök
M. Kiss Sándor történész

Munkatársaink:
Schmidt Mária főigazgató
Fekete Marianna koordinációs igazgató
Tallai Gábor programigazgató

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

A XX. és a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum által létrehozott rendezvények és előadók listája 1999-től

 

 


vissza
f�al  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

       Impresszum  |  Adatkezelés  
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.svabkitelepites.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/